استفاده از فلاش با كاسه رفلكتور 6 اينچ

در گام بعد، فلاش روي دوربين را خاموش مي كنيم و اولين فلاش واحد را در سمت راست دوربين ، در زاويه 45 درجه نسبت به ساعت و حدوداً 3 فوت دورتر از آن نصب مي كنيم. قدرت نوري فلاش را روي 16/1 تنظيم مي كنيم . دوربين را در حالت دستي (Manaual) قرار مي […]

اشكالات ( مشكلات ) فلاش روي دوربين

براي شروع خرك ها را نصب كرده و يك سطح ( صفحه) را روي خرك ها مي گذاريم و مي توانيم آن ها را به عنوان ميز عكسبرداري به كار ببريم. يك ساعت رو ميزي را روي ميز مي گذاريم به گونه اي كه بتوانيم برخي از ابعاد آن را در يك زاويه ببينيم. دوربين […]

خلق يك مجموعۀ نورپردازي اساسي ( پايه اي)

يك مجموعۀ نور پردازي كامل را مشاهده مي كنيد. در اين تصوير مكان قرار گرفتن هر يك از نورها مشخص شده است در اين مجموعه چهار نور استاندارد براي نور پردازي به كار گرفته شده است را ( نور اصلي، نور پر كننده (Fil Lightl) ، نور سر و نور بك گراند). بهترين را براي […]

بك گراند جهت كروماكي كردن

سوژه هايي كه به هنگام عكسبرداري در جلوي بك گراند كروماكي قرار مي گيرند به خوبي از بك گراند جدا مي شوند و تصوير خوبي را به ما مي دهند شما همانگونه كه بك گراند سفيد را نصب مي كنيد ، در اين جا نيز بك گراند بايد به خوبي صاف شود. بك گراند را […]

نصب فلاش

  در اولين مرحله نورها را ( فلاشها) در سمت راست و چپ خيمه (Tent) در زاويۀ 90 درجه قرار مي دهيم . نورها را به سمت مركز خيمه (Tent) و به فاصلۀ 30 اينچ نسبت به آن قرار گرفته اند.  تصوير سمت چپ تنها با استفاده از نور سمت چپ ، تصوير وسط تنها […]